مستند Hidden Secrets of MONEY یک برنامه ویدئویی چند قسمتی است که توسط شخصی به نام Michael Maloney  (مایکل مالونی) ساخته شده است.  هر چند این مستند تجاری بوده و افراد را تشویق به خرید طلا و نگهداری آن به جای پول می كند و در اینجا قصد ندارم توصیه ایشان را ترویج كنم، اما تماشای آن برای شناخت ماهیت و تغییرات  «پول» مفید است.

قسمت اول