هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازوکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند. بنابراین، ضعف مقام ناظر که از ضعف زیرساخت‌ها و ابزارهای نظارتی هم نشات گرفته، به خاطر سلطه مالی دولت تشدید شده و‌ ریشه ماندگاری مشکلات فعلی است. در نتیجه تقویت بانک مرکزی از این به بعد راهگشای بسیاری از معضلات نظام بانکی خواهد بود. در این راستا برنامه‌ای با 10 محور زیر در بانک مرکزی تدوین شده است:

  1. مدیریت فعالانه بازار بین بانکی

  2. تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی

  3. تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری

  4. دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار

  5. به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی

  6. انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز

  7. افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی

  8. حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها

  9. ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری

  10. ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها