آلن گرین اسپن (۱۳مین و مقتدر ترین رئیس بانک مرکزی ایالات متحده به مدت 19 سال تا ۲۰۰۶ ) در برابر کنگره شهادت داده است که «آن دسته از بانک‌های مرکزی که کار‌کرد مناسبی دارند، در بسیاری موارد می‌کوشند که آنچه خود استاندارد طلا به بار می‌آورد را باز‌تولید کنند.»
همچنین در مصاحبه با شبكه فاكس بیزینس اعلام داشت كه در نظام پولی پایه طلا بدون وجود بانك مركزی ما "به درست ترین شكل عمل می نماییم".


  however, he has said that in a democratic society individuals have to make compromises with each other over  conflicting ideas of how money should be handled. He said he himself had to make  such compromises,  because he believes that "we did extremely well" without a central bank and with a gold standard