نویسنده: موری ان رودبارد

مترجم: عباس نطهری نژاد

انتشارات دانشگاه یزد

 

 

 

این كتاب تنها كتابی است كه واضح و مختصر نظام جدید بانكداری را توضیح می دهد.

نویسنده فقید كتاب موری رودبار 33 سال قبل این كتاب را به رشته تحریر درآورد كه به علت انتقادات وی به نظام فعلی بانكداری مورد بی مهری قرار گرفت اما در سال 2008 و بعد از وقوع بحران مالی عظیم در غرب، موسسه مایزز اقدام به بازنشر آن نمود.